Guldström använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
0 Shopcart
Varukorgen är tom
Din varukorg är tom(0 artiklar)
Även återvinningsindustrin behöver metalldetektorer
Du vet ju vad problemet är ...
 
Främmande föremål i en färdig produkt kan få förödande effekter för framtida leveranser. För att behålla sin marknadsposition och nå nya kunder så krävs det ett väl fungerande kvalitetssystem.

Vi kan hjälpa dig lösa problemet!

Föroreningsseparatorer

Varisort

Separerar magnetiska och icke-magnetiska metaller även inneslutna. Separerar främmande föremål och skyddar produktionsanläggningen. Minskar produktionsbortfall avsevärt.

 

Föroreningsseparatorn Varisort används för genomsökning av förkrossad flis. Genom en kombination av olika sensorsystem i en komplett utrustning kan de exakta kundspecifika kraven på renhet och sortering uppfyllas.

VARISORT M. Föroreningsseparator som tillförlitligt avlägsnar alla slags metaller ur flisströmmen. Inte enbart friliggande metallpartiklar avskiljs säkert utan även metall inneslutet i eller sammansatt med trä.

VARISORT C. Föroreningsseparator som baseras på färgäkta kameraavkänning. Den avskiljer helautomatiskt främmande föremål såsom gummi, plast och dubbelsidigt laminerade träfiberplattor ur flisströmmen.

VARISORT MC är en kombinationsutrustning som avskiljer i en operation både metallföroreningar och andra främmande föremål. Resultatet blir en optimalt renad flisfraktion.

Principen för sorteringen.

Allmetallseparator

Eddy Clean

Allmetallseparatorn Eddy Clean avlägsnar alla slags metaller (rostfritt stål, järn, aluminium, mässing, bly etc) ur olika återvinningsmaterial. Den används då hög flödeskapacitet och låg metallhalt i slutprodukten eftersträvas.
Typiska applikationer är återvinning av glas, elektronik, slagg, trä och plast.

Funktionsprincip för Eddy Clean:

1. Vibrationsmatare

2. Glidplan

3. Detektorspole (sektionsindelad)
4. Utblåsningssystem
5. Metallföroreningar
6. Metallfritt material

Spectrum

För att separera bort t.ex glas och PET.

Virvelströmsseparator

Vi levererar utrustningar av den nya generationens virvelströmsseparatorer, system för ickejärnhaltiga metaller för användning inom, till exempel, avfallshantering och återvinningsindustrier.

 

Genom introduktionen av en helt ny 18-polig magnetcylinder har effektiviteten ökat avsevärt. I många tillämpningar kan separationen nå nästan 100%. I nyligen utförda tester inom glasåtervinningsindustrin nådde effektiviteten 99,8%.

 

Förutom den nya generationen av våra virvelströmsseparatorer, system för separation av ickejärnhaltiga metaller levererar vi system försedda med den konventionella 12-poliga magnetcylindern. Dessa system är lämpliga för avlägsnande av icke järnhaltiga partiklar som är större än 9 mm. Våra metallseparatorer med den nya generationens magnetcylinder är optimerade för att separera partiklar som är större än 2 mm.

För avfallshantering och återvinningsindustrin.

Samtliga våra system för separation av icke järnhaltiga metaller är som standard försedda med:

 

Kontinuerligt justerbara transportsbandshastigheter från 0 till 2 m/s.
Kontinuerligt justerbar hastighet på induktionscylindern från 0 till 3000 varv/minut.
Vibrationssensorer för upptäckt av obalans.
Dubbla nödstoppsbrytare på båda sidor av maskinen.

Att hitta och separera bort främmande föremål i produkter kan lösas på flera olika sätt. Beskriv just ert problem så kan vi föreslå en skräddarsydd, komplett lösning.