Guldström använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
0 Shopcart
Varukorgen är tom
Din varukorg är tom(0 artiklar)
Magnetseparatorer och olika magnetsystem
Du vet ju vad problemet är ...
 
Främmande föremål i en färdig produkt kan få förödande effekter för framtida leveranser. För att behålla sin marknadsposition och nå nya kunder så krävs det ett väl fungerande kvalitetssystem.

Vi kan hjälpa dig lösa problemet!

Produkter på transportband

Plattmagneter används för att avlägsna järnmaterial från materialflöden på transportband, vid fritt fall i vertikala eller lutande rörledningar, under stup och glidbanor, etc.

 

Denna typ av plattmagnet är försedd med kraftfulla keramiska magneter som är monterade på sådant sätt att ett extra starkt, djupt magnetfält bildas. 

Denna typ av plattmagnet är försedd med en stålplatta på baksidan med gängade hål för installationen. Standardutbudet inkluderar magneter i ett stort antal olika storlekar - i stort sett alla storlekar kan levereras på beställning. För att göra rengöringen av plattmagneten snabb och noggrann kan de förses med en rengöringsplåt som antingen kan vara manuellt eller pneumatiskt driven.

 

Om magneten är installerad på en plats som är svår att nå är den pneumatiska funktionen lämpligast. Den pneumatiska funktionen uppfyller alla ISO- och CETOP-standarder.

Den viktigaste tillämpningen för överbandsmagnetsystem är separation av järnhaltig metall från material på transportband. För att göra detta installeras de över transportbandet. Det magnetiska systemet lyfter upp de järnhaltiga partiklarna från det materialflöde som passerar under och släpper därefter ned dem i en uppsamlingsbehållare när de lämnar magnetfältet.

Arbetsytan på magneterna skyddas av en platta i rostfritt stål som tar upp allt slitage. Denna typ av system för järnseparation används ofta inom industrin för att hindra att järnpartiklar skadar produktionsmaskiner såsom kvarnar.

 

Ett växande tillämpningsområde är återvinningsindustrin, ofta i kombination med virvelströmsseparatorer för icke-järnhaltiga metaller. Våra överbandsmagnetsystem levereras som två huvudtyper, en som använder permanenta magneter och den andra med elektromagneter. Den sistnämnda för effektiva fältdjup på > 500 mm.

Denna typ av järnseparationssystem är försedda med kraftfulla permanentmagneter. Standarddrivningen för överbandsmagnetsystem är en trummotor. Överbandssystemen är försedda med en bandspännare och tack vare den konvexa formen på trumman är bandet självcentrerande. Bandet är tillverkat av syntetiskt gummi med vulkaniserade medbringare.

Den elektriska anslutningen uppfyller som standard IP 54 eller, om så krävs, IP 65 och strömförsörjningen är som standard 3 x 380 V System finns för andra spänningar vid behov.

 

Vissa typer kan levereras som "utsträckta" versioner. I dessa är en transportpol tillagd som en fortsättning på huvudpolen. Denna transportpol ger en förändring i det magnetiska fältet vilket gör att järnpartiklarna på bandet flyttar sig så att eventuella icke-järnpartiklar som har hållits fast av järnpartiklarna kan falla tillbaka till materialflödet. Detta betyder mindre föroreningar i järninsamlingen. De "utsträckta" versionerna kan endast installeras med bandet löpande i samma riktning som transportbandet.

Avfalls- och återvinningsindustrin använder andra separationssystem än de som tidigare har beskrivits.

 

Denna del av industrin försöker isolera råmaterial från annat avfall på ett miljövänligt sätt så att metaller kan återanvändas ekonomiskt. Konventionella system såsom överbandssystem, separationstrummor och drivtrummor har förbättrats under de senaste åren och mer funktionalitet har lagts till. Dessutom kan fler typer förses med neodym magnetsystem.

Virvelströmsseparatorer för icke-järnhaltiga metaller intar en speciell position. Vi har nyligen introducerat en andra generation av virvelströmsseparatorer för icke-järnhaltiga metaller. Effektiviteten har ökat kraftigt genom introduktionen av en helt ny 18-polig magnetcylinder.

 

För många tillämpningar kan separationskraften nå nästan 100%.
Nyligen genomförda tester i glasåtervinningsindustrin visade, till exempel, en effektivitet av 99,8%.

Trummagneter

Trummagneter, också kallade separationstrummor, innehåller två sektorer - den ena magnetisk den andra inte. Det finns en trumma som roterar utanför dessa och över vilken materialet strömmar eller faller. För att hjälpa till med separationsprocessen är trumman försedd med medbringare.

 

Materialet faller ned på den magnetiska delen av trumman och järnpartiklarna fäster på trumman på grund av magnetfältet. De faller sedan av när den magnetiska sektorn lämnas och kan då samlas in separat.

 

Illustrationerna här hjälper till att förklara principen.

Trumman tillverkas av rostfritt stål och har en roterande och en stationär axel. Den roterande axeln driver trumman, den stationära används för att positionera magnetfältet. Magnetfältet täcker 180°.
Lagerblock medföljer. Trummagneterna är försedda med permanenta keramiska magnetsystem.
Typer med trumdiametrar på 215 och 315 mm kan också förses med det extra kraftfulla neodym magnetsystemet.
Separationstrumma som används vid återvinning av gummi.

Virvelströmsseparator

För avfallshantering och återvinningsindustrin.
Vi levererar utrustningar av den nya generationens virvelströmsseparatorer, system för ickejärnhaltiga metaller för användning inom, till exempel, avfallshantering och återvinningsindustrier.

 

Genom introduktionen av en helt ny 18-polig magnetcylinder har effektiviteten ökat avsevärt. I många tillämpningar kan separationen nå nästan 100%. I nyligen utförda tester inom glasåtervinningsindustrin nådde effektiviteten 99,8%.

 

Förutom den nya generationen av våra virvelströmsseparatorer, system för separation av ickejärnhaltiga metaller levererar vi system försedda med den konventionella 12-poliga magnetcylindern. Dessa system är lämpliga för avlägsnande av icke järnhaltiga partiklar som är större än 9 mm. Våra metallseparatorer med den nya generationens magnetcylinder är optimerade för att separera partiklar som är större än 2 mm.

 

Samtliga våra system för separation av icke järnhaltiga metaller är som standard försedda med:

Kontinuerligt justerbara transportbandshastigheter från 0 till 2 m/s.
Kontinuerligt justerbar hastighet på induktionscylindern från 0 till 3000 varv/minut.
Vibrationssensorer för upptäckt av obalans.
Dubbla nödstoppsbrytare på båda sidor av maskinen.

Produkter i fritt fall

Magneter kan också monteras på det här sättet.
Den magnetyta som kommer i kontakt med materialflödet är tillverkad av rostfritt stål (AISI 304).

Denna typ av plattmagnet är försedd med en stålplatta på baksidan med gängade hål för installationen. Standardutbudet inkluderar magneter i ett stort antal olika storlekar - i stort sett alla storlekar kan levereras på beställning. För att göra rengöringen av plattmagneten snabb och noggrann kan de förses med en rengöringsplåt som antingen kan vara manuellt eller pneumatiskt driven.

 

Om magneten är installerad på en plats som är svår att nå är den pneumatiska funktionen lämpligast. Den pneumatiska funktionen uppfyller alla ISO- och CETOP-standarder.

Permanenta rörmagneter används där manuell rengöring är möjlig. En styrfläns placeras inuti huset vilket säkerställer att det material som skall renas är väl utspritt när det kommer i kontakt med magnet-
kärnan.

Huset för denna typ av rörmagnet har en tätslutande dörr som ger tillgång till magnetkärnan för rengöring. I standardutbudet är huset tillverkat av 4 mm tjockt stål. En modell i rostfritt stål (AISI 304) kan levereras på beställning.

 

Dessutom finns modellerna i hygienversioner. Dessa är speciellt lämpliga för användning i de fall där mycket stringenta hygienkrav gäller för det råmaterial som skall behandlas. På begäran kan en modell som är avsedd för användning under tryck levereras.

 

Förutom med standardstorlekar på flänsarna kan rörmagneter med flänsar enligt kundspecifikationer levereras.
Separata magneter finns för montering i befintliga hus.

Rörmagnet som används vid packning av te.

Stupmagneter
För ett antal tillämpningar har stupmagnetsystem ett antal fördelar, speciellt vid avlägsnande av metall-föroreningar från pulvriserat råmaterial eftersom risken för bryggbildning är praktiskt taget obefintlig. Denna typ är också mycket lämplig för avlägsnande av järn-kontaminering från materialflöden som innehåller större partiklar, till exempel strimlat trä eller plast. Rengöring av systemet är relativt enkelt.

 

Våra stupmagnetsystem är försedda med kraftfulla FDA/C plattmagneter. Huset är av rostfritt stål och har flata oborrade flänsar. Systemet kan också levereras i stålhus.

 

För installation i omgivningar där mycket stringenta hygienstandarder krävs kan denna typ också levereras i en hygienmodell. Som tillval kan våra externa stupmagnetsystem förses med två rostfria mellanplattor som fästs på dörren för att göra rengöringen av systemet enklare. Det finns också en version med en rengöringslåda.

Hygienmodell
Många av våra järnseparationssystem finns i så kallade hygienmodeller. Dessa modeller är speciellt lämpliga för livsmedelsindustrin och andra tillämpningar där höga hygienstandarder krävs.

 

Hygiensystemen tillverkas helt av AISI 304 rostfritt stål. Om så krävs kan de tillverkas i AISI 316 rostfritt stål.

 

Speciell uppmärksamhet har ägnats ytbehandlingen (blästrad in- och utsida).Alla hygienmodeller är försedda med flänsar som uppfyller standarden DIN 2576 ND 10.

Både vid utformningen och tillverkningen är man noga med att säkerställa att det nästan är omöjligt för materialrester att ansamlas.

Kaskadmagnetsystem

Kaskadmagnetsystem används i situationer där järnpartiklar måste avlägsnas noggrant från stora kvantiteter råmaterial. Kaskadsystem finns som manuella och automatiska modeller och är robust byggda med ett 4 mm tjockt hus av rostfritt stål eller stål.

 

Våra system har ett brett användningsområde och integreras lätt i befintliga system.
En ventillåda byggs in i kaskadsystemen för att avlägsna de järnpartiklar som har samlats in. När ventillådan har öppnats kan magneterna vridas undan och järnpartiklarna kommer då att ramla ut ur systemet via sidoutgången.

Både manuella och pneumatiska versioner finns för alla modeller.

 

Med den pneumatiska versionen är en knapptryckning tillräcklig för att avlägsna alla järnpartiklar som har samlats i ventillådans kammare. Som tillval kan denna typ förses med en elektriskt styrd ventil.

 

Alla komponenter i det pneumatiska systemet uppfyller ISO- och CETOP-standarderna.
Som ett tillval kan det automatiska systemet förses med en trycktank som möjliggör för systemet att vara i drift när försörjningen av tryckluft går förlorad.

 

Om så krävs kan alla modeller förses med inspektionsfönster och/eller slitplattor i manganstål.
Kaskadmagnetsystem är försedda med FDA magneter som standard. Om så krävs kan de förses med FDL eller FDL/C system.

Produkter i rörledningar

Dessa magnetfilter används för att filtrera järnpartiklar från vätskor och de används ofta i hydrauliska kretsar och kylsystem.

 

Magnetsystemet är konstruerat av keramiska magneter och enheten är inbyggd i ett hus av rostfritt stål (AISI 304). Systemet kan lätt tas bort för rengöring genom att ett antal snabbfästen lossas.
En speciell dubbelväggig version finns för användning i uppvärmda ledningssystem (till exempel för separation av järnpartiklar från smält choklad och ost). Våra magnetfilter finns i ett antal versioner för specialapplikationer.

 

För situationer där extremt hårda krav finns på järnseparationen och/eller små järnpartiklar (p-området) skall extraheras kan systemet utrustas med neodym-magneter.

En specialversion finns för användning med höga tryck. Hygienmodeller finns också för användning i till exempel livsmedelsindustrin.

 

För behandling av stora kvantiteter råmaterial kan versioner med hög kapacitet levereras. Dessa versioner har en behandlingskapacitet från 1000 till 8500 I/minut.

Permanentmagnetiska galler

Permanentmagnetiska galler kan placeras i slutna rörsystem, trattar, stup, etc. för att separera järnpartiklar från material som passerar gallret.


För att säkerställa skydd mot korrosion och slitage och för att ge god mekanisk hållbarhet är alla delar av huset som kommer i kontakt med det material som skall dekontamineras tillverkade av rostfritt stål (AISI 304).


Genom en noggrann beräkning av hela systemets dimensioner är motståndet för det material som passerar litet och risken för bryggbildning är minimal.


Våra permanentmagnetiska galler med keramiska magneter lämpar sig för temperaturer upp till 150°C.


För applikationer där en större magnetisk styrka krävs kan magnetgaller med neodymmagneter levereras. Dessa kan användas vid temperaturer upp till 90°C.


Det finns också en version med ett demonteringsbart magnetsystem för enkel och noggrann rengöring.

MAGBOX: en komplett järnseparationsenhet för installation i rörledningssystem.

 

Denna typ av järnseparationsenhet kan enkelt installeras i befintliga rörledningssystem. I standardversionen har varje enhet två magnetiska galler monterade över varandra. För speciella applikationer finns versioner med flera galler.


Diametern på magnetstängerna i gallret är 23 mm. Gallren kan enkelt tas bort för rengöring genom öppningsklaffen på framsidan. Magbox levereras komplett med flänsar. Icke-standardversioner kan specialbeställas. Som standard är järnseparationsenheterna försedda med keramiska magnetgaller i ett robust stålhus.


Vid behov kan versioner med hus i rostfritt stål (AISI 304) levereras. Versioner som använder neodymmagneter för separation av partiklar i p-området levereras alltid i hus av rostfritt stål. Utbudet innefattar också hygien-
modeller. Dessa har halvautomatiska rengöringssystem - systemet görs rent med endast två handgrepp.

Här över ser du automatiskt rengjorda permanentmagnetiska galler.

Dessa typer av järnseparationssystem kan byggas in i praktiskt taget alla (befintliga) rörledningssystem tack vare sina kompakta mått. Genom en enkel knapptryckning avlägsnas de järnpartiklar som samlats in från materialflödet från gallrets attraktionselement i rostfritt stål. Det finmaskiga gallret tillsammans med det kraftiga magnetfältet säkerställer en noggrann separation av järnpartiklar.

Systemet är mycket underhållsvänligt. De komponenter som troligast utsätts för slitage mycket enkelt bytas ut.

 

Systemet kan styras antingen elektriskt eller pneumatiskt - mycket flexibelt. Detta gör att dessa system är idealiska för användning i automatiserade system.