Guldström använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
0 Shopcart
Varukorgen är tom
Din varukorg är tom(0 artiklar)
Metalldetektorer för livsmedel
Du vet ju vad problemet är ...
 
Främmande föremål i en färdig produkt kan få förödande effekter för framtida leveranser. För att behålla sin marknadsposition och nå nya kunder så krävs det ett väl fungerande kvalitetssystem.

Vi kan hjälpa dig lösa problemet!

Detektorer för produkter på transportband

Genius GLS

Skräddarsydda detektionsspolar ger högsta känslighetFör bulk- och bitmaterial med liten höjd (t.ex. kex) är det möjligt att använda flat metalldetektor.
Detektor Genius GLS med en teleskoptransportör för undersökning av bageriprodukter. 

Tunnelmetalldetektorer GENIUS GLS är utformade speciellt för livsmedelsindustrin.
Nästan helautomatisk inställning för produkten, vilket garanterar optimal känslighet och högsta tillförlitlighet.

Standard för inspektionen av utgående gods

Vid etikettering, märkning, vägning eller pallastning undersöks bulkmaterial och förpackat bulkmaterial i de flesta fall på transportband och förorenat gods separeras automatiskt bort.

 

Den metod som föredras är att undersöka den förpackade produkten omedelbart före leverans till kunden eftersom det då inte finns några fler produktionssteg i vilka metallpartiklar kan komma in i produkten.

 

GENIUS GLS installerad på ett transportband för lutande och horisontell transport efter en påsformande fyllnings- och förslutningsmaskin.

Fördelar med kompletta system:
Enkel installation, inget behov av  kostsamma modifieringar av produktionssystemet.

Högsta tillförlitlighet:
Transportband och separationssystem utformade för  användning av metalldetektorn.

Utformad enligt FDA-krav:
Den hygieniska och funktionella utformningen underlättar användning och underhåll.
Förpackade produkter kontrolleras och godkänns före leverans.
Genius finns i flera storlekar.

Detektorer för produkter i fritt fall

Här kontrolleras produkter i fritt fall.

Främmande metallpartiklar separeras bort helt automatiskt, utan att flödet avbryts.

Separation med fritt fall är den effektivaste metoden för att separera metallföroreningar från bulkmaterial.

Installationen av metallseparatorn före fyllning, packning eller ytterligare bearbetning har fördelen att bulk-
materialet undersöks i minsta möjliga volym och att högsta detektionsnoggrannhet på så sätt kan uppnås.

Om bulkmaterialet fylls i metallbelagda folieförpackningar skall metallseparationen naturligtvis genomföras före denna förpackningsprocess för att undvika en minskning av känsligheten.

Tack vare den låga höjden hos separatorer för fritt fall, den enkla integreringen i transportrör med standard snabbkopplingar och kontrollenheten GENIUS, som kan placeras på ett avstånd av upp till 100 meter, kan separatorer för fritt fall installeras även på platser som är svåråtkomliga.
Beroende på produkten kan separatorer för fritt fall i serie RAPID 5000, RAPID 6000 eller MFE användas.

Rapid 5000
Typiska användningsområden:

För pulveriserade och finmalda bulkmaterial (t.ex. kryddor, mjöl, stärkelse, spannmål).
I transportsektioner med fritt fall utan materialblockering.
Före bearbetnings- och förpackningsmaskiner.
Efter doseringsmaskiner och flerhuvudsvågar.
Före eller efter materialbehållare

Fördelar

Inga kritiska kanter eller steg i passeringsområdet.
Ingen blockering, inga avlagringar och inget bildande av skorpor.
Enkel integrering i rörsystem med standardanslutningar ("Jacob"-system) eller flänsanslutningar.
Snabb borttagning av separationsenheten tack vare snabbkopplingar.

Tekniska egenskaper
Separationsenhet:
Separerande klaff, dammskyddad
Standarddimensioner:
Upp till diameter 300 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65
Rapid 6000
Typiska användningsområden:

Allmetallseparator för grovmalda, flingformade, lätta, fibrösa, spröda och fuktiga balkmaterial (t.ex. nötter, frukt, cornflakes). I transportsektioner med fritt fall utan materialblockering. Före bearbetnings- och förpackningsmaskiner.

 

Fördelar:
Ingen uppvirvling och packning av produkten under separationen.
Inga kritiska kanter eller steg i passeringsområdet.
Ingen blockering / avlagringar / bildande av skorpor.
Enkel integrering i rörsystem med standardanslutningar ("Jacob"- system).
Snabb och enkel rengöring av separationsenheten.
Produkten behandlas med största försiktighet.

Tekniska egenskaper
Separationsenhet:
Svängratt, dam- och vattenskyddad
Standarddimensioner:
Upp till diameter 150 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65
MFE
Typiska användningsområden:För alla hällbara bulkmaterial (t.ex. kryddor, mjöl, stärkelse)

I transportsektioner med fritt fall med materialblockering och materialpelare
Före bearbetnings- och förpackningsmaskiner.

 

Fördelar:
Tillförlitlig separation även med materialpelare (blockering)
Enkel integrering i rörsystem med standardanslutningar ("Jacob"-system) eller flänsanslutningar
Snabb och enkel rengöring av separationsenheten (snabbkopplingar, utdragbar separationspåskjutare).

Tekniska egenskaper
Separationsenhet:
Separerande påskjutare, dammskyddad
Standarddimensioner:
Upp till diameter 150 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65
Spolar för olika rördiametrar. Passar Rapid 5000, 6000 och MFE.

Metalldetektion vid minimalt tillgängligt monteringsutrymme

Genius RZ

Denna detektor kräver endast ett minimalt monteringsutrymme. I pneumatiska transportsektioner eller vid fritt fall används de i de fall som inte tillåter integrering av metallseparationer på grund av utrymmesskäl eller där detektionssignalen är avsedd att styra kundspecifik utrustning.

 

Typiska användningsområden:
För alla bulkmaterial
Vid fritt fall och pneumatiska transportsektioner.
Före fyllningsmaskiner (påssystem, påstillverkning, fyllnings- och förslutningsmaskiner)

 

Fördelar:
Enkel att integrera tack vare minimalt utrymmeskrav
Ingen metallfri zon krävs
Enkel integrering i rör
Kundspecifik bearbetning av metallsignalen (t.ex. dubbelt påskommando för påstillverkning, fyllnings- och förslutningsmaskiner)
Kombination med separationssystem på transportband nedströms är möjlig.

Tekniska egenskaper
Standarddimensioner:
Upp till diameter 665 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65
Rapid Compact

En synnerligen kompakt detektor för många olika slags produkter i fritt fall.Låg höjd och därmed lätt att installera. Passar standardrör.
Inbyggd anordning som detekterar och avlägsnar främmande metallföremål, ner till 0,4 mm.

Tekniska egenskaper
Standarddimensioner:
30, 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250 mm.
Fler dimensioner på beställning.
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 54

Detektorer för produkter i rörledningar

GF 4000

Denna kan integreras i alla transportörer med sug eller tryck. Deras utformning garanterar att metallföroreningar separeras tillförlitligt även vid höga transporthastigheter, utan störning av materialflödet.

 

Fördelar:
Kan monteras horisontellt, vertikalt eller lutande. Enkel installation med snabbkopplingar.
Tillförlitlig metallseparation även vid höga transporthastigheter.
Metallseparationen orsakar inga störningar i det transporterade materialet.
Högsta hygieniska standard. Enkel rengöring av behållaren med kasserat material.
För vacuum- eller trycksatta system.

 

Typisk användning: För säd, mjöl etc., mellan silo och system för att fylla t.ex säckar. Används även inom kemi- och läkemedelsindustrin.

Tekniska egenskaper
Separationsenhet:
Separerande snabb klaff med uppsamlare
Standarddimensioner:
40, 50, 70, 80, 100, 120 och 150 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65
Genius Liquiscan

Denna erbjuder in-line metalldetektion med hög känslighet för alla degiga och viskösa livsmedel, omedelbart före eller vid fyllning. Den kan utan problem integreras i alla befintliga rörsystem.

 

Typiska användningsområden:
För degiga och viskösa livsmedel (t.ex. kött- eller korvmaterial, marmelad, barnmat eller såser).
I rör med pumptransport
Efter vacuumfiller eller köttpumpar
Före vridnings- och klippningssystem

 

Fördelar:
Inga kanter eller steg i passeringsområdet
Enkel integrering i transportröret med standardanslutningar
Robust snabblossande skruvanslutning för enkel rengöring.
Lämplig för "Cleaning in Process" (CIP)

Tekniska egenskaper
Separerande enhet:
a) Metallsignal för kundspecifik separation
b) Pressnings-, kul-, trevägs- eller svampventil.
Standarddimensioner:
Upp till diameter 75 mm
Utformning:
Högkvalitativt stål och FDA-målning
Skyddsklass:
IP 65

 

GENIUS LIQUISCAN, andra utföranden:

Detektor för pastösa och flytande produkter.
Icke godkända delar av den kontrollerade produkten separeras bort automatiskt utan att flödet av godkända delar avbryts. Enkel urkoppling för snabb rengöring. 

 

Skydd mot järnmetaller - Magnetseparatorer för bulkmaterial

För ytterligare separation av järnmetaller från bulkmaterial erbjuder vi ett brett område av magnetseparatorer. Dessa separatorer är utformade för de höga kraven inom livsmedelsindustrin. Högsta magnetstyrka (Neodym- eller AINiCo-version), temperaturstabilitet (upp till 350°C) och korrosionsskydd är standard.

 

Enkel integrering i produktionssystem (t.ex. rör, fritt fall sektioner eller materialtratt) och enkel rengöring är självklarheter. Magnetsystem MAGBOX EASY CLEAN med utdragbara magnetkärnor för enkel rengöring.

 

Inom livsmedelssektorn används främst följande typer:
Filter med stavmagneter
Gallermagneter
Rörmagneter
Kaskadmagneter

Exempel på utstötare, separatorer

Metalldetektor med separeringsarm. Den avlägsnar de produkter som detektorn inte godkänt. Separation med enkel svängarm.

Automatisk separation ger högsta säkerhet.

Om en metallförorening detekteras kommer detektionsspolen med högsta tidsnoggrannhet att aktivera ett borttagningssystem utan att störa produktionsprocessen. Den ineffektiva manuella separationen tillhör det förgångna.

 

Här under ser ni ett exempel på separation med blåsmunstycken.

Exempel på produkt- och produktionsorienterade lösningar:
Anpassade för till exempel produktstorlek och vikt eller för transporthastigheten.

 

Praktiska tillbehör:
T.ex. låsbara behållare för separerade (metallkontaminerade, förorenade) produkter, nivå eller kasserings- övervakning

Effektiva kompletta system. Den mest tillförlitliga lösningen
Kompletta system är den effektivaste lösningen. Metalldetektor GENIUS GLS, transportband och separationssystem är optimalt anpassade till varandra och som en homogen enhet garanterar de högsta känslighet och driftsäkerhet.

Att hitta och separera bort främmande föremål i produkter kan lösas på flera olika sätt. Beskriv just ert problem så kan vi föreslå en skräddarsydd, komplett lösning.