Guldström använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
0 Shopcart
Varukorgen är tom
Din varukorg är tom(0 artiklar)
Internationella regler och anvisningar för Guldvaskningstävlingar
OBS Regeländringar
5 minuters regel för missat korn har ändrats till 3 minuter för varje korn.
Totaltiden har ändrats från 20 min till 15 min för varje Heat

Internationella regler och anvisningar för Guldvaskartävlingar.
Dessa regler är utarbetade och godkända av WGA ( World Goldpanning Association )

 

A. Tävlingsarrangör.
1. Arrangör av Nationella mästerskap, Europamästerskap eller Världsmästerskap som följer WGA:s tävlingsregler skall vara följande:
a. En nationsmedlem av WGA.
b. En officiellt godkänd organisation från det särskilda landet.

 

B. Tävlingens utlysande.
1. Det formella utlysandet av en tävling, åligger tävlingarrangören.
2. Arrangör av Världsmästerskap, utses vid WGA:s årsmöte, efter röstning av samtliga medlemsländer. Det är sedan upp till arrangören i det utsedda landet att annonsera och marknadsföra evenemanget.
3. Uppgifter angående Nationella tävlingar ( som följer WGA:s regler ) skall sändas, senast 6 månader i förväg till WGA:s huvudkontor i Tankavaara Finland. Detta för att dessa uppgifter skall införas i WGA:s Newsletter. Uppgifterna bör innehålla, datum, plats, tid och registreringsregler.

 

C. Tävlingsklasser.
1. Ett mästerskap måste innehålla följande officiella klasser.
a. Herrklass.
b. Damklass.
c. Juniorer ( under 16 års ålder, båda könen ).
d. Veteraner ( över 60 års ålder, båda könen ).
e. Nationella Lag ( 1 lag från varje land ).
2. Generellt gäller att en tävlande endast kan deltaga i en officiell klass, dock med följande undantag:
a. Veteran får även ställa upp i Herr/Damklass, samt Nationella Lag.
b. Junior får även deltaga i Nationella lag.
c. Nationella Lag.
1. Tävlande får deltaga för sitt land ( om man utsetts ) i det Nationella Laget oavsett vilken annan klass man deltager i.
2. Endast länder som är medlemmar i WGA, har rätt att deltaga med ett lag i den Nationella Lagtävlingen. Varje land får representeras av 1 st lag.
3. I Nationella Lagtävlingen får endast vaskare från samma land deltaga. Gästvaskare från andra länder, är ej tillåtet.
4. Laget skall bestå av 5 vaskare, 3 herrar / 2 damer eller 3 damer / 2 herrar.
3. Följande klasser kan även ingå vid tävlingar, dessa är ej obligatoriska, utan det är upp till varje enskild arrangör om man vill ha med dem. Även i dessa klasser bör WGA:s regler följas, det är dock upp till den enskilde arrangören om man vill följa egna regler. Dessa regler måste då annonseras så att alla vet om dem.
a. Herrar nybörjare, ( första året man tävlar )
b. Damer nybörjare, ( första året man tävlar )
c. Öppen Lagtävling.
d. "Skojtävlingar" med speciella regler tex Tri-pan, Joker mm mm.
4. Tävlande som startar i Nybörjarklassen, får inte deltaga i någon officiell klass, förutom Nationella Lag.
5. Alla tävlande har rätt att deltaga i öppna Lag, samt "Skojtävlingar".

 

 

2. Tävlingsplatsen.

 

A. Vaskplatsen.
1. Vaskplatsen skall vara en iordningsställd vaskbassäng i marknivå. Läktare med sittplatser för tävlande och publik. Rinnande vatten ( åar, älvar ) och sjöar skall ej användas som vaskplats.
2. Vaskplatsen skall vara inhägnad och är endast avsedd för tävlande och arrangörer.
3. Tävlingsplatsen vid Världsmästerskap skall innehålla 30 st vaskplatser, och vid Nationella mästerskap minst 10 st vaskplatser.
4. Övningsvaskplatser skall vid VM finnas med minst 4st, och vid Nationella mästerskap mint 1 st. Arrangörern ta skall se till att endast tävlande har tillgång till dessa.

 

B. Vaskplatsen (Bassängen)
1. Varje enskild vaskplats måste hålla följande mått.
a. Bredd mellan 90 och 120 cm
b. Längd mellan 140 och 170 cm.
c. Vattendjup mellan 20 och 30 cm.
2. Varje enskild vaskplats skall ha en yta ( planka ) där den tävlande kan ställa sin hink och vaskpanna, ( ställning för Bateau-pannan ) samt ett ställe att placera provröret i.
3. Varje vaskplats skall vara numrerad.
4. Endast den eller de ( vid lagtävling ) tävlande, ( och i nödfall en domare ) är tillåtna att befinna sig i själva vaskbassängen under tävlingen.
5. Vågskvalp från en vaskplats skall inte störa en intilliggande vaskplats.

 

C. Övningsvaskplats.
Minst 4 till antal vid VM och 1 vid Nationella mästerskap. De skall finnas i när beten av tävlingsplatsen, och vara konstruerade som de vid tävlingsplatsen. Sanden som skall finnas vid övningsplatsen skall vara densamma som används vid tävlingsplatsen. Övningsplatsen skall vara de tävlande och endast de tävlande tillhanda under hela tävlingen.

 

D. Video.
1. Varje heat under en tävling skall videofilmas. Filmen skall visa samtliga tävlande, samt en tävlingsklocka. Videofilmen skall hjälpa arrangörer och jury vid eventuella protester.
2. En kopia av videofilmen skall sändas till WGA:s huvudkontor, efter mästerskapet. WGA har sedan rätt att använda denna film i reklamsyfte.

 

E. Tävlingsklocka.
En tävlingsklocka skall placeras så att åskådare och den som videofilmar ser den. Denna klocka är inte den officiella tidtagningsklockan. Officiell tidtagning sker vid domarbordet.

 

F. Tävlingsguld. ( prov )
Den storlek och typ av guld som används under tävlingarna, anslås klart och tydligt, så att de tävlande kan se det, under hela tävlingen.

 

G. Anslagstavlor.
1. Anslagstavlor med start- och resultatlistor skall finnas på centralt belägen plats, nära tävlingsplatserna. Även en speciell anslagstavla för annan information bör finnas.
2. Tidtabell med starttider för varje heat, anslås varje dag, senast klockan 0900. Väl uppsatta får tidtabellen ändras, endast i nödfall.
3. Resultatlistan från ett heat, måste sättas upp, senast 1 timme efter att detsamma avslutats. Detta gäller oavsett försöks, kvarts, semi eller finalheat.

 

 

3. Tävlingsredskap

 

A. Vaskpannan.
1. Varje tävlande får använda sin egen vaskpanna förutsatt att den håller följande mått:
a. Max 50 cm i diameter.
b. Max djup 15 cm.
c. Om vaskpannan har s.k. riller (förhöjningar eller skåror) invändigt, får dessa inte överstiga 15 mm.
d. Vaskpannan skall vara av traditionell design och form, om vaskpannan uppfyller kraven a, b och c men ej är av traditionell form skall den godkännas av WGA:s tävlingskommite som sammanträder före mästerskapets början. I nödfall kan Huvuddomaren avgöra om pannan är tillåten eller ej.
e. Inget annat hjälpmedel än vaskpannan är tillåten.

 

B. Sand och grus
1. Mängden sand/grus i hinken.
a. Herr, Dam, Veteran och Nationella Lag. Mellan 15 - 20 Kg ( 7 - 10 liter ) Samma mängd i varje heat.
b. Junior. Mellan 10 - 12½ Kg ( 5 - 6 liter ) Samma mängd i varje heat.
e. Frivilliga klasser, ( Open, Team, Nybörjare ) Samma regler som a. I "Skojklasser" kan arrangörerna själva bestämma sand/grus mängd.
d. Sand/grusblandningen får ej innehålla annat guld än det som arrangörerna preparerat med.
e. Den rekomenderade blandninen av sand/grus är 5 delar sand och 2 delar grus. ( grusets diameter får ej överstiga 25mm. )

 

C. Provröret.
Provröret bör vara av plast eller glas.
1. Storleken på provröret.
a. Längd max 9 cm.
b. Bredd ( vidd ) max 1,5 cm
2. Provröret skall ha en s.k. "puch-in (tryck i) kork.

 

D. Tävlingsguldet.
1. Tävlingsguldet skall vara av minst 18 karat.
2. Storleken på guldkornen skall minst 1 mm.
3. Antalet korn för varje tävlande i samma heat skall vara detsamma. Däremot får och bör antalet korn varieras mellan heaten. Antalet korn skall vara följande:
a. I försöks, kvarts, semiomgångar 5 - 12 st.
b. I finaler 7 - 12 st.
c. Nationella Lagtävlingar 10 - 20 st.
d. "Skojtävlingar" som arrangören vill.
e. Antalet korn i ett heat, får ej avslöjas före det att heatet är klart.
f. Guldkornen blandas i en hink tillsammans med sand/grus av därtill speciellt utsedd officiell person. s.k. Sand Supervisor. Prepareringen av guld skall ske avskilt så att varken tävlande eller publik kan se det.

 

E. Rent vatten.
En hink med rent vatten. för att fylla provrören, bör finnas tillgängligt.

 

F. Nummerlappar.
Arrangörena skall förse de tävlande med nummerlappar i varje heat. Numren skall synas både fram och bak, och övernsstämma med tävlingsplatsens nummer.

 

 

4. Tävlingsregler

 

Noterbart. Dessa reder gäller de officiella klasserna. De frivilliga klasserna bör även de, följa dessa. Men arrangörerna har möjlighet att göra egna regiler för dessa klasser.1. Om en klass har fler anmälda. än vad antalet vaskplatser är, måste mer än ett heat vaskas.2. Åtminstonde var tredje ( fler om arrangören så önskar ) tävlande skall gå vidare från varje heat. ( T.ex minst de 10 första av 30 i ett heat ).3. Varje heat i en omgång skall innehålla samma antal tävlande, + eller- I st. Detta endast i första omgången, därpå följande omgångar skall alltid innehålla fulla heat, dvs alla vaskplatser skall vara upptagna.
4. Samtliga tävlande i ett heat, skall vaska samtidigt och på samma arena.

 

B Lottningen.
I. Lottningen för en omgång måste innehålla samtliga kvalificerade tävlande, samt slutföras på en och samma gång.
2. Samtliga heat som lottats i en omgång skall anslås samtidigt.

 

C. Startförberedelser.
1. Kallelse till heat. Den tävlande har skyldighet att hålla reda på när dennes heat börjar. Därför bör man nogsamt lyssna efter speakerns kallelse till heat. Försenar man starten med mer än 2 minuter, trots en andra kallelse, riskerar man diskvalificering.
2. Identifikation. Varie tävlande måste bära den nummerlapp, som man tilldelas av arrangören före start. Nummerlappen skall bäras synligt med nummer fram och bak, och svara mot det nummer som vaskplatsen har.
3. Val av hink. Varje tävlande skall själv välja en hink med sand/grus, som är avsedd för det heat man deltar i.
4. Provrör. Den tävlande, skall av arrangör få ett numrerat provrör med samma nummer på, som på nummerlapp och nummerskylt vid vaskplatsen. Det är upp till den tävlande att kolla så att alla nummer stämmer. Därefter fylles provröret med rent vatten.
5. Förberedelser. Nu skall den tävlande bege sig till sin vaskplats, och göra sig beredd för start. Kom ihåg att ej röra, vare sig vaskpanna eller hink före start, dessutom skall vaskpannan vara tom, dvs inte ens vatten i

pannan före start.

 

D. Heatets igångsättande (starten)
1 På komandot "På edra platser" skall den tävlande kliva i vaskbassängen. Är man inte klar för start skall man höja armen och göra
"Pool Supervisor" Vaskplatsansvarig uppmärksam på detsamma.
2. När samtliga tävlande är på plats, kommer kommandot "Klara". Nu bör alla vara klara för start, skulle inte så vara fallet. så upp med armen och skrik stopp.
3. Startskottet eller startkomandot går. Nu är det fritt fram, att tömma hinken och börja vaska. Den tävlande kan välja på att stå eller sitta och vaska.
4. Tjuvstart. Vid tjuvstart, som innebär att ingen hunnit börja tömma sina hinkar, stoppar huvuddomaren heatet, och beordrar omstart. Den eller de tävlande som orsakat tjuvstarten får en varning. Om någon under en tävling får sin andra varning för tjuvstart, blir denne automatiskt diskvalificerad. Om någon tävlande hunnit börja tömma sin hink, stoppas inte heatet, utan det fullföljs som vanligt. Men den eller de som förorsakat tjuvstarten får 3 minuters strafftid pålagt på sin totaltid som straff.

 

E. Vaskningen.
1. Med hjälp av vattnet i vaskbassängen och sin vaskpanna. skall den tävlande skölja bort sand/grus för att hitta guldkornen så snabbt som möjligt.
2. Den tävlande, får närhelst han/hon hittar ett guldkorn plocka det i provröret.
3. Sand/grus som sköljts ner i bassängen ur vaskpannan, får absolut inte tas upp igen ( inget omtag ). Detta medför omedelbar diskvalificering.
4. När den tävlande anser sig klar med vaskningen skall man:
a. Sätta korken i provröret.
b. Ge klarsignal dvs upp med vaskpannan högt över huvudet. ( i och med denna signal får korken inte tas ur provröret ). Sker detta, diskvalificeras den tävlande.
c. Lämna omedelbart vaskbassängen, utan att störa medtävlande, störande av medtävlande kan även det medföra diskvalifikation.
d. Totaltiden är 15 min för varje Heat

 

H. Verifikation av resultat. (guldkornsräknande)
1. När den tävlande lämnat vaskbassängen, skall man gå direkt till den domare som räknar guldkornen "Scrutineer(s)". Om man måste stå i kö och vänta, skall provröret hela tiden ligga i vaskpannan, man får inte röra provröret.
2, a. Den tävlande skall tala om för guldräkningsdomaren hur många guldkorn som rnan anser sig ha i provröret. Domaren räknar, och är man överens, noteras antalet och signeras.
b. Är man inte överens om antalet guldkorn så får den tävlande vtterligare en chans att räkna. Är man nu överens, noteras antalet och signeras.
c. Är man fortfarande inte överens, tillkallas Huvuddomaren. Denne öppnar och häller ut guldkornen i en ren vaskpanna och räknar sedan dessa. Därefter talar Huvuddommaren om hur många korn det är. Detta beslut är slutgiltigt, och kan ej överklagas.
3. Provröret måste innehålla mer guld än andra partiklar, vattnet måste vara så rent, att man utan problem kan se guldet.
4. För varje förlorat guldkorn, läggs 3 minuters strafftid till den tävlandes sluttid.
5. Om provröret innehåller fler guldkorn än vad arrangören preparerat i hinken, skall heatet förklaras ogiltigt av huvuddomaren. Heatet körs om så snart som möjligt.
Resultatet för det ogiltiga heatet publiceras ej, utan arrangören kungör att heatet ska köras om samt tidpunkten för detta.
Namnet på den som hittat för många guldkorn ska registreras av huvuddomaren samt anmälas till WGA. Om samma person vid tre olika tillfällen under tre år finner för många guldkorn kommer han att bli diskvalificerad från alla tävlingar arrangerade av WGA i tre år.
Namnen på de berörda personerna kommer att tillkännages vid WGA:s årsmöte..

 

 

5. Officiella personer samt tillvägagångssätt vid protester.

 

A. Protester.
1. Det finns 2 typer av protester.
Protest mot diskvalificering samt protest mot publicerat resultat.
a. Diskvalificering. Man kan lämna skriftlig protest inom 30 minuter från beslut. Detta kostar USD 20 ( eller motsvarande i lokal valuta ) I brevet, som bör skrivas på Engelska, skall man
ange fakta, så som man ser dem. Är protesten lyckosam, betalas avgiften tillbaka, om inte går den till WGA.
b. Publicerat resultat. Även här lämnas skriftlig protest inom 30 minuter från att resultat satts upp. I övrigt som punkt a.
c. Så snart arrangören fått avgiften och den skriftliga protesten, sammankallas tävlingsjuryn.
d. Alla protester skall ske på Engelska.
e. Ett beslut från tävlingsjuryn kan ej överklagas.
f. Juryn skall anslå resultatet av protesten så snart den protesterande informerats.
g. Dessa typer av protester kan ej lämnas mot räknandet av guldkorn i provröret ( se punkt H ).

 

B. Juryn. ( Sammankallas endast vid protest )
Juryn vid VM tas ut av arrangören, och består av 3 personer:
1. En medlem av WGA:s kommite.
2. En manlig tävlande ur Herrklassen.
3. En kvinnlig tävlande ur Damklassen.
Ytterligare 2 personer ( 1 manlig och 1 kvinnlig ) tas ut i reserv. Arrangören skall se till att, när en protest inkommer, ingen i juryn är från samma land som den protesterande, då kallas reserv in.
4. Juryn vid Nationella tävlingar, skall bestå av medlemmar från den Nationella föreningen, skulle någon från WGA:s kommitté vara närvarande tillfrågas denne för juryuppdrag.

C. Domarna.
Följande domare utses av arrangörerna. Deras uppgift är, att se till att regler och anvisningar följs, samt att den rätta andan gällande guldvaskartävlingar alltid sätts i första rummet. De har samtliga möjlighet och skyldighet att rapportera regelbrott till Huvuddommaren.
a. Huvuddomaren. Dennes beslut gäller alltid, och kan endast ändras efter protest av tävlingsjuryn. Huvuddomaren har även möjlighet att vidtaga disiplinära åtgärder.
b. Tidtagare. Ansvarig för den officiella tidtagningen.
c. Bassängövervakare. Ansvarig för själva vaskplatsområdet.
d. Guldräknare. Ansvarig för guldkornens räknande efter heaten.
e. Guldpreparerare. Ansvarig för blandningen av sand/grus och guldkorn.
f. Nummerlappsansvarig. Ser till att rätt person, får rätt nummerlapp i rätt heat.
g. Provrörsansvarig. Den person som lämnar ut tomma rör före heaten, och som ansvarar för rören efter heaten, innan de delas ut till de tävlande.
h. Dataansvarig. Behandlar och ansvarar för start- och resultatlistor.
2. Namnen på Domarna, Jury med reserver skall anslås före tävlingarnas start.
3. Följande Domare får ej deltaga i tävlingen: a, d, e, g.

Regler för Nationella Lagtävlingen.
1. Varje lag förfogar över 1 st vaskpool. Lagmedlemmar som inte vaskar, får uppehålla sig vid vaskpoolen, men absolut inte störa andra lag. Muntliga råd får ges från lagmedlemmar till den som vaskar.
2.Varje lagmedlem har sin egen hink med sand och grus, som bara han/hon skall vaska ur. Det är inte tillåtet att föra över sand, grus eller guld från en lagmedlem till en annan, förutom det guld som finns i provröret.
3. Varje enskild lagmedlen, plockar det guld som han/hon hittat, och sätter i det gemensamma provröret. Om en och samma vaskpanna används av mer än 1 st lagmedlem, måste den sköljas av i vaskpoolen, innan den skickas vidare.
4.Ingen annan än den lagmedlem som för tillfället vaskar, får under några som helst omständigheter, befinna sig i vaskpoolen eller röra vare sig dennes vaskpanna, hink eller provrör.
5. Alla lagmedlemmar har varsin hink med sand och grus, som de skall vaska igenom, och plocka ev guld i ett provrör ( samma provrör för hela laget ). Lagmedlemmar 1 - 4 behöver ej sätta i korken på provröret. Så snart som hinken med sand och grus är tömd, skall den ställas på den sida av vaskpoolen som inte laget står. Innan den tävlande lämnar vaskpoolen skall
vaskpannan sköljas ur. Man får inte lämna över en osköljd vaskpanna till en annan lagmedlem.
6. Den 5:e lagmedlemmen ( lagkaptenen som bär nummerlappen ) vaskar igenom sin hink. När han/hon är klar sätts korken i provröret, och klarsignal ( pannan över huvudet och ropa klar ) ges till domarna. I och med detta får inte korken tas av provröret. När den tävlande lämnar vaskpoolen, skall provröret placeras i vaskpannan. Endast lagkaptenen ställer sig i kön till guldräkningsdomaren, de andra i laget lämnar vaskarenan. Lagkaptenen får givetvis räkna guldkornen i provröret, men provröret skall då ligga i vaskpannan. Skulle korken tas av, efter klarsignal, diskvalificeras laget omedelbart.
7. Allmänt.
Omtag av sand och grus som redan vaskats, medför diskvalifikation. Det samma händer om lag som vaskat färdigt, stör andra lag som ej är färdiga.
8. När lagkaptenen lämnat vaskpoolen gäller WGA:s tävlingsregler:
9.Tävlingstiden för laget är max 30 minuter.

 

Ansvarig översättare Ken Karlsson