•       

Varukorg 0

Hur hittar man guld?


Först gäller det att välja i vilken del av landet du vill leta guld. Ska det vara i en "säker" del av landet (sådana ställen brukar alltid ligga hundra mil bort) där andra guldletare har hittat guld förut eller ska du leta i din egen hemtrakt, så att du slipper slösa tid och pengar på långa resor? Valet måste bli ditt och när du väl har bestämt dej för vilken landsdel, så kan vi börja med detaljerna på allvar.


Att hitta ett bra vattendrag, som vi tidigare har talat om, kan till att börja med verka svårt. Men faktum är att det är mycket enkelt! Vad som här sägs, kan uppfattas som ett dåligt skämt, men det är precis tvärtom. Börja i en bokhandel! Köp där en topografisk karta, gröna kartan, i skala 1:50.000, över en trakt där du vill börja leta. 


Först några fakta om kartan: 2 cm på kartan är 1 km i verkligheten. De bruna linjerna på kartbladet är höjdkurvor. Varje linje betyder 5 m höjdskillnad. På kartan tittar du efter två saker: vattendrag och höjdkurvor. Större bäckar eller mindre åar är ofta bra vattendrag i detta sammanhang. Välj bort små rännilar och stora älvar. Småbäckar brukar inte vara tillräckligt långa och torkar ofta ut på sommaren. Stora älvar är ofta för djupa att jobba i. Lagom stora bäckar, kanske 1 - 3 m breda, är lämpliga att undersöka först. På kartbladet är dom ritade med en tjockare blå linje än de små bäckarnas tunna blå linjer. Titta sedan på höjdkurvorna och räkna hur många höjdkurvor som skär ett bra vattendrag. Om du hittar en bäck där t ex 6 höjdkurvor (vilket sammanlagt blir 30 m) skär bäcken - utefter en sträcka av 2 cm på kartan (vilket = 1 km) - så finns det i verkligheten en bäck som faller med 30 meter/per km. Och - en bäck som faller med minst 30 m/km är en fors!

Höjdkurvorna ska helst vara jämt fördelade utefter bäcken; jämt sluttande vattendrag är mycket bättre än en bäck som består av en serie vattenfall med lugna avsnitt däremellan. Markera på kartan - med t ex en blyertspenna - forssträckor, där minst 6 höjdkurvor korsar en bäck utefter en sträcka av 2 cm. Eller ännu hellre minst 12 höjdkurvor på 4 cm, eller ännu, ännu hellre minst 18 höjdkurvor på 6 cm osv. Ju längre fors du hittar, desto bättre! Bäckens lutning bör inte vara mindre än 30 m per km. Lutningen bör vara jämn. På kartans höjdlinjer ser du sedan var bäcken börjar plana ut (se bild nedan). Där 2 höjdkurvor/2 cm skär bäcken, så har den i verkligheten en lutning av 10 m/km, och där är det som allra troligast att du hittar guld i gruset! Markera dessa ställen på din karta med t ex en orange överstrykningspenna. Med kartans hjälp tar du dej sedan ut på plats.


Tips. Om du är osäker på hur man läser en topografisk karta, kan du köpa en över din hemtrakt eller ett annat område som du känner till. Sedan ger du dej ut i naturen med kartan i hand och övar på att hitta bäckar osv.