•       

Varukorg 0

 

Malmletarinstrument

 

Detta är en beskrivning på hur man tillverkar och använder ett instrument, som kan hjälpa dej att hitta och lokalisera malmer. Instrumentet är enkelt att göra och grejerna som behövs, är billiga att köpa in.

Elektricitet runt en malm

Malmer innehåller ju metall(er). Berg och mark innehåller vatten och en del olika kemikalier, bland annat salt, som gör att vatten leder ström ganska bra. Detta gör att det bildas en elektrisk (galvanisk) spänning i berggrunden, runt malmer. Spänningar på flera hundra millivolt, kan bildas runt en malm. Den spänning som bildas, beror på vilka metaller som ingår i malmen och hur stor malmen är. Även andra faktorer har en viss betydelse. Det elektriska fältet sträcker sej långt utanför den egentliga malmen. Om malmen inte är blottad, "i dagen", så är fältet mätbart i malmens omgivande berg. Om berget är täckt av jord, så kan man mäta spänningen direkt i marken. Det elektriska fältets styrka, ökar ju närmare malmen man kommer.

malm

Mätprobarna

Du behöver två likadana mätprober. Till dessa behöver du två plaströr (VP-rör, s.k. "el-rör", går bra) fyra träpluggar med hål i, två koppartrådar och någon liter kopparsulfat.
Röret kan vara någon decimeter långt (men det kan också vara en meter långt). Diametern har ingen betydelse. Träpluggarna ska passa trångt i rören, så att kopparsulfatet inte läcker ut (där det inte ska läcka).

Mätprobe


Genom alla fyra träpluggarna borrar du ett pyttelitet hål. Hålet i spetspluggarna är till för att kopparsulfatet ska sakta läcka ut ock komma i elektrisk kontakt med marken. Genom hålen i de övre pluggarna, trär du en bit koppartråd, som ska nå ner till (och i) kopparsulfatet.

Kabel

Skaffa en eller två rullar FK 1,5. Det är en vanlig (isolerad) mjuk kabel som elektriker använder. Kabelrullarna är 100 m. Ska du koppla ihop två (eller fler) kablar, så är det viktigt att du isolerar skarven ordentligt. Kabeln ska du sedan ha på en vinda, så att den blir lätt att hantera ute i busken.

Mätinstrumentet

Det ska vara en digital voltmeter med högt inre motstånd (minst 10 MOhm). Ett av mätområdena ska ha max utslag på omkring 1 Volt. En sådan voltmätare kan du köpa för någon eller några hundralappar. Instrumentets två mätsladdar ansluter du till probernas koppartrådar.

Avståndsmätaren

Det finns en speciell "trådrulle" med ett räkneverk, som du kan hänga i livremmen. Tråden fäster du på den plats där du jordar "nollproben". När du sedan går utefter en sträcka för att mäta, så kan du på räkneverket se hur långt du har gått. Denna sortens trådmätare är faktiskt väldigt bra. Man kan också använda GPS.

Hur man använder instrumentet

Gör ett några dm. djupt hål i marken och stick ner den ena proben (nollproben) i hålet.

Noll-probe

Anslut vindans ena kabelände till koppartråden som sticker ut ur nollprobens övre träplugg. Anslut kabelns andra ände till mätinstrumentets minus. Mätinstrumentets plus ansluter du till den andra probens (mätproben) koppartråd.

Kabelrulle

Stick sedan ner mätproben i marken alldeles intill nollproben, läs av värdet på voltmätaren och anteckna detta i ditt protokoll. Gå 25 meter, mät igen och anteckna mätvärdet. Gå sedan ytterligare 25 m. o.s.v. När du gått 200 m. så har du 9 mätvärden. Du kan förstås göra tätare mätningar, exempelvis var 10:de meter.

Voltmätare

Finns det en malm under dej, så visar voltmätaren detta med avvikande mätvärden. Dessa kan avvika både åt plus och åt minus. En mätserie kan se ut ungefär så här:

Mätprotokoll

Hur du sedan gör, beror på vilka mätresultat du fått. Du kan göra en eller flera mätserier parallellt med den första eller mäta åt ett annat håll osv.


Lars Guldström 

Se Mina favoriter