•       

Varukorg 0

 

Ädelforsingarnas nyhetsbrev 54

 

 

Hej alla glada Ädelforsingar !!

Följande artikel är saxad ur Nya Wermlandstidningen 5 dec 2002.
LAXARBY: Höga halter i berget

Guldfeber i Solvik
Det finns guld i Solvik, i Laxarby, Bengtsfors. Analyser visar höga halter guld i en samling bergblock. Nu ska 311 hektar mark öster om byn letas igenom.

I förra veckan fick Gexco AB, dotterbolag till Aurex AB, tillstånd att undersöka hur stora mängder mineral som kan finnas i berggrunden i området och om fyndigheten är värd att brytas. Tillståndet gäller guld och koppar.

Området som Gexco fått tillstånd att undersöka omfattar elva fastigheter. Sexton markägare är berörda och har fått besked om Gexcos prospektering.

Letar efter guldberg
Enligt Tore Hallberg, VD på Gexcos moderbolag Aurex AB, har undersökningarna redan startat. De handlar inledningsvis om att leta reda på det berg som blocken hörde till innan istidens starka krafter sprängde det i bitar. Det är möjligen i moderberget det kan bli intressant för företaget att tänka sig en utvinning.

- Det finns en stor mångfald block som ligger samlade i området. De innehåller guldförande svavelkis tillsammans med koppar och silver. Nästa steg handlar om att hitta ursprunget till blocken. Vi har börjat leta och höll på med det tills snön kom, säger Hallberg.

På Aurex hemsida kallas fyndigheten i Solvik "en möjlig guldförekomst" i ett område som finns i anslutning till Dalformationen. Analyser som gjorts har visat halter på upp till 30 gram guld per ton, 25 gram silver per ton och cirka tvåprocentiga kopparhalter. Enligt planerna ska nya prover tas för att se om de tidigare analysresultaten står sig. Enligt företaget antyder förekomsten av guld tillsammans med silver och koppar att blocken har ursprung i de undre delarna av Dalformationen "vilket gör objektet extra intressant".

Bröt guld i Harnäs
Bergsstaten är statens organ för mineralfrågor och har godkänt Gexcos ansökan om undersökningstillstånd. Bergmästaren hos Bergsstaten bedömer att det finns anledning tro att en undersökning kan leda till mineralfynd.

Tore Hallberg har drivit andra mineralprojekt i Värmland och Dalsland. Han var verksam i Wermlands Guldbrytning AB som utvann guld i Harnäsgruvan i Årjängs kommun ett par år under 1990-talet. I Tricorona AB ledde han under 1990-talet ett projekt för kopparbrytning i Dingelvik, Bengtsfors kommun. Det projektet fick dock nej av regeringen.

FAKTA:

I Sverige kan andra än markägare få rätt att förfoga över malm och sällsynta mineral i marken.

Detsamma gäller rätten att undersöka mineraltillgångarna I ett område, så kallad prospektering.. Tillstånd för prospektering, undersökningstillstånd, lämnas av bergmästaren på myndigheten Bergsstaten.. Den som prospekterar är skyldig att ersätta markägarers för eventuellt intrång och eventuella skador.

Reglerna för mineralhanteringen finns i minerallagen.

Av MARIA RYGAARD 0531-105 71
mariarygaard@nwt.se

Very best,
Guldis