•       

Varukorg 0

 

Virvelsugen

 

 

Så här är det tänkt att denna skrivbordsmanick ska fungera.

1. Vatten leds in i kakformen. Det är tänkt att det ska räcka med vatten från en bäck, utan något högre tryck ...


2. I burken eller kakformen - som har ett tättslutande lock - bildas en virvel (om man med handen håller för insuget i botten ett par sekunder).


3. Virveln slungar vattnet ut mot burkens kanter, på grund av centrifugalkraften, varvid det bildas ett undertryck i mitten av virveln, där insuget som av en händelse råkar finnas.

4. På insuget sitter det en slang (som inte är med på skissen) och med den suger man upp grus ...

Virvelsugen

Poängen med denna manick skulle vara att man nyttjar centrifugalkraften.

Inloppsrörets placering på skissen är osäker. Manicken ska ligga ner.

Gruset får man vaska i en ränna efter utloppet eller möjligtvis bygga in fällor i kakformens botten ...


Lars Guldström