•       

Varukorg 0

 

Ädelforsingarnas nyhetsbrev 72

 

 

Sand. Varje tävlande får en hink med c:a 6 liter grus. I gruset finns det 5 - 10 guldkorn. Exakt hur många guldkorn, är hemligt. Det är bara domaren som vet det. Antalet korn är förstås de samma inom varje heat, men brukar variera från heat till heat. 

Röret. För de tävlande gäller det att vaska fram alla guldkornen så snabbt som möjligt, pilla i dom i ett plaströr, skruva på korken och ropa sitt nummer! Tidtagare noterar då tiden. Röret får sedan inte öppnas igen av den tävlande. Röret lämnas istället direkt till domaren, som räknar antalet korn i röret.
Röret som visas upp för domaren, får även innehålla sand. Om det är så mycket sand i röret att det är svårt att räkna guldkornen, eller om domaren och den tävlande har olika mening om antalet guldkorn i röret, får röret öppnas för kontroll.

Antalet missade korn. För varje missat korn läggs det till en strafftid på 5 minuter.
(Om en tävlande vaskat klart efter t ex 6 minuter och 30 sekunder, men missat 2 korn, så får han en sluttid på 6,30 plus 2 X 5 = 16,30 minuter.)
Den som fått den snabbaste sluttiden, vinner. Det gäller alltså att (helst) inte vaska bort några korn!

Heat: Varje heat får ha max. 20 tävlande (detta kan tänjas något). Varje utslagsheat ska ha lika många tävlade (± en tävlande) och antalet guldkorn är samma eller nästan samma i dessa heat. Till finalen går de 10 bästa (det kan vara t ex 3 tävlande från ett heat och 7 tävlande från ett annat heat).

Vasktid: Max. 20 minuter. Därefter måste de tävlande sluta vaska och komma upp från platsen.

Omtag: "Omtag", d.v.s att ta upp sand från vaskplatsen är inte tillåtet. Bara sand från hinken får vaskas.

Vaskpannan: Alla masstillverkade (minst 1.000 st. tillverkade) pannor är tillåtna. I "tveksamma fall" ska pannan visas upp för domaren innan tävlingen för ev. godkännande.

Hälpmedel: Inga hjälpmedel, såsom t.ex. sikt, tensid, pincett osv. får användas.

Tävlingsguld: 5 - 10 guldkorn i varje heat. Storlek: 0,5 till 1 mm.

Diskning: En tävlande diskas om denne tar "omtag", har fler guldkorn i röret än vad som fanns i hinken, eller fuskar på något sätt. Vidare så kan den tävlande diskas om denne allvarligt stör sina medtävlare.

Barn kan få lite mindre sand i hinkarna än vad vuxna får. Domaren avgör detta före varje heat.

Protester: Ev. protest måste komma in till domaren senast 10 minuter efter heatets avblåsning. Domaren avgör protesten. Vad denne bestämmer, kan inte överklagas.

Övrigt: I allt övrigt ska tävlande och domare vara sportsliga. Fel och misstag kan begås (detta har hänt då och då på olika tävlingar). Det betyder att någon kan komma i kläm och känna sej orättvist behandlad. Detta är tråkigt, men om ett heat eller en hel tävling ska göras om, så blir det kanske någon annan som känner sej orättvist behandlad. De som deltar i våra tävlingar måste acceptera domarens omdöme och beslut. Den "risken" får vi alla ta, som ger oss in i dessa (lekfulla) tävlingar.

HEJARKLACKAR, RAMSOR, GLAM OCH ROP får förekomma. ;-)

Väl mött i Ädelfors ...
Fam Guldström.