•       

Varukorg 0

Köpvillkor hos Guldström & Co AB


Vi är ett riktigt Svenskt företag och här hittar du information om köpvillkor, ångerrätten, Reklamationer, Garantier samt leveransvillkor.
 

1. Direktöverföring banker
2. Säkra betalningar med kort
3. Klarna faktura
4. Delbetalning - Klarna konto
5. Paypal
6. Ångerrätt vid distanshandel
7. Information om ångerrätten före köp
8. Information om ångerrätten efter köp
9. När börjar ångerrätten gälla?
10. Rätt att undersöka varan
11. Returfrakten
12. Återbetalning
13. Garantier
14. Reklamationer
15. Avhjälpande av fel eller ny leverans
16. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel
17. Ingen försäljning till minderåriga
18. Frakter och fraktkostnader
19. Leveranstider och villkor
20. Fraktkostnader
21. Brev
22. Postpaket
23. Pappersavisering eller SMS
24. Leveransförsening
25. Transportrisken
26. Ersättningsvara
27. Integritetspolicy
28. Personuppgiftslagen
29. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen
30. Detta är personuppgifter
31. Detta är en personuppgiftsansvarig
32. Rätten till registerutdrag
33. Möjligheten att själv begära rättelse
 
Här är vi och du får gärna ringa eller undersöka oss.
Guldström & Co AB
Org nr 556478-4675

Post och besöksadress:
Ädelfors
Guldvägen 37
SE-570 15 Holsbybrunn

Tel: 0383 - 460 000
Fax: 0383 - 460 109 
Mobil: 0702 - 845 116
Mail: rolf@guldstrom.se


Vi erbjuder flera olika betalningsalternativ, välj det alternativ som passar dig bäst:

1. Direktöverföring banker
Swedbank
Handelsbanken
Skandinaviska Enskilda Banken SEB
Nordea

2. Säkra betalningar med kort
Väljer du att betala med kreditkort betalar du ingen kortavgift. Hos oss kan du göra snabba, enkla och säkra betalningar med betalkort som VISA och MasterCard/Eurocard. Vi tycker att det är viktigt att våra kunder känner sig trygga vid köp av oss och samarbetar därför med Auriga som är certifierade av både svenska och utländska banker och kortföretag. För att göra kortköp så säkert som möjligt skickas informationen via en säker förbindelse och dina kortuppgifter kan inte läsas av utomstående.

Visa och Mastercard ställer, med anledning av ökade bedrägerier, större säkerhetskrav på kortbranschens aktörer. Detta sker inom det gemensamma certifieringsprogrammet PCI, Payment Card Industry.E-handelstjänsten Auriga ePayment är certifierad enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det innebär att vi uppfyller de hårda säkerhetskraven för korthantering som gemensamt ställs av de internationella kortvarumärkena; Visa, Mastercard
 
Anti-Fraud Basic
För alla kunder ingår en basuppsättning av säkerhetslösningar. Det som ingår i
basuppsättningen är en PCI-certifierad betalsida, 3D-Secure, kommunikationsvalidering samt betalningskontroller
 
3D-Secure
3D-Secure är en ny säkerhetslösning för kortbetalningar på internet som är framtagen av Visa och Mastercard för att identifiera kortinnehavaren vid kortköp. Identifieringen sker efter att konsumenten har fyllt i sina kortuppgifter och får då fylla i en kod som bara kortinnehavaren känner till. 3D-Secure ingår som standard för alla våra kortbetalningar med Auriga ePayment.
 
3. Klarna faktura
Handla nu - betala efter leverans!

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.   
Få alltid hem varan innan du betalar.  
Betalningstid - alltid 14 dagar.
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter.   
Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen.  
Ladda ner dina fakturor från klarna.se   
Möjlighet till delbetalning.

En aviavgift om 19 kr per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.
Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.


4. Delbetalning - Klarna konto
Delbetala från 50 kr/mån. Få alltid hem varan innan du betalar.

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

För Klarna Delbetala så tillkommer det en uppläggningsavgift på 295,00 SEK som läggs till på den första delbetalningsfakturan.

Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet.
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter.
Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura.
Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad.
En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp.
Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång.

Vid ett köp om 10 000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 295 kr. Den gällande årsräntan är 19,5 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 23,64 %.
Kreditköpspriset är 11 519 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 953 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Klarna AB, organisationsnummer SE556737-0431

5. Paypal
Hos oss kan du betala med Paypal.
 
6. Ångerrätt vid distanshandel
Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på distans. Reglerna gäller när du handlar på Internet, postorder, TV-shop och telefon. Men kom ihåg att ångerrätten inte gäller för alla varor och tjänster. När du köper något på distans har du inte samma möjlighet att granska det du köper som när du handlar i en butik. Därför har du möjlighet att inom 14 dagar ångra ditt köp. När du ångrar köpet ska du meddela säljaren att du ångrar köpet och lämna tillbaka det du har köpt till säljaren. Du ska meddela säljaren att du ångrar dig inom 14 dagar. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.
 
7. Information om ångerrätten före köp
Säljaren ska ge dig information om ångerrätten innan du köper en vara eller tjänst. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja ångerrätten.
 
8. Information om ångerrätten efter köp
Efter köpet ska du återigen få information om ångerrätten. Du ska få informationen på ett varaktigt sätt, till exempel på papper eller i ett e-postmeddelande. Du ska också få information om vart du ska vända dig för att använda din ångerrätt.
 
9. När börjar ångerrätten gälla?
Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan och återigen får information om din ångerrätt. Om du inte har fått information om ångerrätten före och efter köpet har du i stället ett års ångerrätt. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela säljaren. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten.
 
10. Rätt att undersöka varan
Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i så kallat väsentligt oförändrat skick. Ångerrätten gäller även om du har varit tvungen att förändra varan för att kunna undersöka den.
 
11. Returfrakten
När du ångrar ett köp ska du betala kostnaderna för returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Om du har köpt en vara efter att ha blivit uppringd via telefon ska dock säljaren stå för returfrakten. Tänk på att du ansvarar för varan till den når säljaren, det vill säga även under transporten.
 
12. Återbetalning
När du ångrar ett köp ska säljaren snarast betala tillbaka allt du har betalat, utom returfrakten, till dig. Säljaren måste alltid betala tillbaka inom 30 dagar. Vänligen lämna information om hur Guldström & Co AB kan återbetala beloppet till dig.
 

13. Garantier
Utöver felansvaret enligt KKL svarar Guldström & Co AB för fel som föreligger vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 5 år från inköpstillfället (datum på kvitto gäller). Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär. Normalt underhåll av apparat omfattas inte av garantin. Garantin omfattar inte heller ansvar för försämring som har uppkommit efter köpet, om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på försummad eller felaktig skötsel eller att apparaten  använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. Garantin gäller inte heller om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller annan yttre påverkan eller att försämringen beror på felaktig montering, service eller på reparation som utförts av annan än säljaren eller av denne anvisad verkstad eller beror på att annat än originaldelar monterats.
 
14. Reklamationer
Om konsumenten vill åberopa att apparaten är felaktig, skall han inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet underrätta säljaren. En underrättelse som görs inom två månader från det att konsumenten upptäckte felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Den yttersta reklamationsfristen för felansvar enligt säljarens garanti är 5 år från inköpstillfället. Konsumenten skall visa att apparaten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, genom kvitto  eller garantibevis. Om det vid en reklamation visar sig att det inte är fel på varan har säljaren rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Säljaren skall upplysa köparen om detta i förväg.
 
15. Avhjälpande av fel eller ny leverans
Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i apparaten som han ansvarar för om det kan ske utan oskälig kostnad för honom. Konsumenten har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av en Guldström & Co AB felfri apparat. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri, om den andra åtgärden skulle kunna fullgöras till en väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.
 
16. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel
Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in apparaten till säljaren eller av säljaren anvisad verkstad och att efter reparationen hämta apparaten, eller vid reparation i bostaden hålla apparaten tillgänglig på överenskommen tid. Om särskilda kostnader, t.ex. nödvändiga resor uppstått för konsumenten vid denna medverkan är säljaren ersättningsskyldig för dessa. Konsumenten är dock skyldig att begränsa kostnaderna.
 
17. Ingen försäljning till minderåriga
Guldström & Co AB säljer inga varor till minderåriga (under 18 år) utan möjligtvis om målsman godkänner detta med ett påskrivet dokument som då skickas in till oss separat. Vi kan inte gå in i några avtal med minderåriga enligt distanshandelslagen.


18. Frakter och fraktkostnader
Enhetsfrakt inom Sverige 105 kr. Inom norden 250 kr. Vid köp av varor för ett värde över 2.000 kr ingår frakten.

19. Leveranstider och villkor
Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Meddelande om ev. avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen. Du har då givetvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning.

20. Fraktkostnader
Oavsett storleken på din beställning blir kostnaden för dig 105 kr. Köper du varor för över 2.000 kr så är det gratis frakt.

21. Brev
Beställningar som har en mindre vikt och volym kan beställas med leveranssätt Brev. Detta kan endast användas när betalning sker med kort, direktbanksbetalning eller avbetalning. Beställningen kommer då att levereras direkt i din brevlåda.

22. Postpaket
Beställningar som väger mindre än 20 kg kan beställas med leveranssätt Postpaket. När din beställning har anlänt till Postens Serviceställe, i vissa fall även en närliggande ICA-affär eller bensinstation i din hemort, skickas en avisering till dig. Det finns två olika sätt att få aviseringen på; SMS-avisering till din mobiltelefon eller pappersavisering. Lämna gärna ditt mobilnummer så skickar vi en SMS-avisering, det går lite snabbare och är mer ekologiskt riktigt.

23. Pappersavisering eller SMS
När ditt paket anländer till Postens Serviceställe skickas en avi hem till dig. Ta med dig avin till det anvisade servicestället för att hämta ut din beställning, lämnar du ditt mobilnummer så skickar Posten ett SMS när paketet är framme.

24. Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

25. Transportrisken
Vi står för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

26. Ersättningsvara
Skulle någon av artiklarna du beställt vara slut i lager händer det att vi istället sänder en likvärdig ersättningsvara. Du har full returrätt och får pengarna tillbaka för vara och frakt om du inte skulle vara nöjd. Vid retur kontakta vår Kundservice på tel.  0383 460 000 för utskick av en returfraktsedel.

27. Integritetspolicy
När du handlar på guldstrom.se så uppger du information som t ex namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och garanterar, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204), att dina kunduppgifter endast används av Guldström & Co AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.
 
28. Personuppgiftslagen
Vi hanterar och skyddar (kryptering) konsumentens personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Konsumenten har även rätt att om registrerade personuppgifter begära:
 - utdrag av registrerade uppgifter
- att registrerade uppgifter ändras
- att registrerade uppgifter raderas
 
29. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen
Här får du veta hur du ska göra för att ta reda på om dina personuppgifter används på ett otillåtet sätt och vilka rättigheter du har då din personliga integritet kränkts.
 
30. Detta är personuppgifter
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.
 
31. Detta är en personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.
Personuppgiftsansvarig hos Guldström & Co AB är:
Rolf Guldström
Mail rolf@guldstrom.se
Telefon 0383 460 000
 
32. Rätten till registerutdrag
För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att ansöka om ett registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige.
 
33. Möjligheten att själv begära rättelse
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen
 
Guldström & Co AB lovar och svär att vi INTE lämnar ut dina uppgifter till någon och vi kommer inte att skicka ut någon reklam via de uppgifter som ni har lämnat till oss i samband med ett köp.

Guldström & Co AB garanterar att följa (ARN) Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid eventuell tvist.