•       

Varukorg 0

 

Ädelforsingarnas nyhetsbrev 24

 

 

Hej på er alla Ädelforsingar !

 


Guldvaskartävligarna - Ädelfors Open - Öppet för alla!

Lördag 1:a September 2001
Sedvanliga tävlingar och Guldströms Kupp. På kvällen blir det fest med stort fyrverkeri av Danne "Dynamit".
Mat till självkostnadspris, föranmälan till mat senast 26 Augusti.
Det går bra att göra på mail: rolf@guldstrom.se (eller tel 0383 460 000). Tala om hur många matbiljetter du vill ha.

Söndag 2:a September
Utställning och tävling med era fantastiska Guldgrävarmanicker. Tag med dig dredgar, highbankers och dina fantastiska hembyggen. Visa upp och tävla med och om bästa manick.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

Program
Lördag 1:a September:
12.00 Blåbär (nybörjare)
13.00 Surdegar 2-3 kval-heat
14.30 FINAL
16.00 GULDSTRÖMS KUPP ;-)
18.00 Prisutdelning
20.00 Då är det dags för mat och fest.
Cirka Kl. 22 Fyrverkeri

Söndag 2:a September:
12.00 Manicktävlingen.


Anmälan till alla tävlingar görs på plats före start.
Anmälningsavgiften är 100:-/ tävling.

TÄVLINGSREGLERNA I ÄDELFORS 1 september 2001:

Varje tävlande får en hink med c:a 10 liter grus. I gruset finns det 5 - 10 guldkorn. Exakt hur många, är hemligt. Det är bara domaren som vet det. Det är lika många korn i varje hink. Antalet korn brukar variera från heat till heat.

För den tävlande gäller det att vaska fram alla guldkornen så snabbt som möjligt, pilla i dom i ett plaströr, skruva på korken och ropa "Klar!". Tidtagare noterar tiden. Röret lämnas sedan till domaren som räknar kornen. För varje missat korn läggs det till en strafftid på 5 minuter. (Om en tävlande vaskat klart efter 6 minuter och 16 sekunder, men missat 2 korn, får han eller hon en sluttid på 3,16 + 2 X 5 = 13,16 minuter. Den som fått den snabbaste sluttiden, vinner. Se även detaljerna längre ner.

HEAT: Varje heat får ha max. 20 tävlande. Varje utslagsheat ska ha lika många tävlade (± en tävlande) och antalet guldkorn är samma eller nästan samma i dessa heat.

VASKTID: Max. 30 minuter. Därefter måste de tävlande upp från platsen.

TIDSTILLÄGG: 5 minuter för varje missat korn.

OMTAG: Omtag, dvs att ta upp sand från vaskplatsen, är inte tillåtet. Bara sand från hinken får vaskas.

VASKPANNAN: Max 50 cm:s diameter.

HJÄLPMEDEL: Inga hjälpmedel, som t.ex. sikt, tensidmedel, pincett osv. får användas.

TÄVLINGSGULD: 5 - 10 guldkorn i varje heat. Storlek: 0,5 till 1 mm.

RÖRET: Röret som, när den tävlande vaskat färdigt, ska visas upp för domaren, får innehålla även lite sand. Om det är så mycket sand i röret att det är svårt att räkna guldkornen, eller om domaren och den tävlande har olika mening om antalet guldkorn i röret, öppnas för kontroll.

PROTESTER: Ev. protest måste komma in till domaren senast 10 minuter efter heatets avblåsning. Domaren avgör protesten. Vad denne bestämmer, kan inte överklagas. De som deltar i våra tävlingar måste acceptera domarens omdöme och beslut.

DISKNING: En tävlande diskas om denne tar omtag, har fler guldkorn i röret än vad som fanns i hinken, eller fuskar på annat sätt. Vidare så kan den tävlande diskas om denne allvarligt stör sina medtävlare.

DAMER OCH BARN kan få lite mindre sand i hinkarna än vad fullvuxna män får. Domaren avgör detta före resp. heat.

ÖVRIGT: Tävlingarna ska inte tas på blodigt allvar med millimeter-precision. Vi träffas ju för att ha trevligt ... ;-)

GULDSTRÖMS KUPP: "Reglerna" meddelas strax innan "tävlingen" börjar. Det kan vara vilka regler som helst (om det över huvud taget blir några regler att följa). Eventuella regler kan mycket väl ändras under tävlingens gång. Allt efter domarens humör. I år kommer domaren inte att ta emot och ge poäng för mutor ...