•       

Varukorg 0

 

Siktvasken

 

Här är en ide, en skrivbordskonstruktion, som kanske kan utvecklas till något av värde. Jag har jobbat med den ett tag och utvecklat (invecklat?) den vidare. Men så tänkte jag lägga ut bara den ursprungliga idén och se om andra guldgrävare kan vidareinveckla den i andra riktningar än de som jag har på mitt ritbord. Manicken är konstruerad for den typ av material - slig - med mikroguld, som finns i Ädelfors.
Nu är det dags att titta på bifogad bild. Den föreställer en murarhink, ett finmaskigt nät, med c:a 0,02 mm masköppning (!) och ett inloppsrör för vatten från en motorpump, ex. vis MP150, som ger upp till 150 liter vatten per minut.

Så här är det tänkt: Vatten pumpas in i hinken och efter ett tag rinner det ut över hela kanten (om hinken står vågrätt). Då är anläggningen klar att användas och man häller på sligen i mitten av sikten och rör om lite.

Siktvasken

Tanken är nu - om vattenflödet är rätt - att små guldkorn trillar ner genom finsikten och lägger sig på botten av hinken, samtidigt som övrigt slam sköljs över kanten. Efter en stund kommer finsikten att täckas av ett skikt med sjudande, puttrande (fluidiserande) svartsand.

Mikroguldet kommer att sjunka ner genom den sjudande svartsanden. Riktigt fint mikroguld passerar vidare genom nätet, ner i hinken, där det sedan kan "skördas'. "Grovt mikroguld" sjunker genom svartsanden och stannar ovanpå nätet, där det senare kan skördas. Den nu på guld befriade sligen, sköljs ut över hinkens kanter.

Den sjudande svartsanden kan kanske betraktas som en (giftfri) vätska med en densitet mellan sand och svartsand! Faktum är att t.o.m. en sten borde flyta i denna soppa. Bra, va! En självrensande sikt som kan köras kontinuerligt och som "aldrig" behöver tömmas! Efter det att man kört färdigt och skördat, kanske svartsanden kan sparas till nästa gång siktvasken ska köras igång.

Några synpunkter till eventuella hemmasnickare:

1. Siktens kanter bör inte vara mer än 5 - 10 mm höga. Detta av det skälet att svartsanden annars kan packa sig på vissa ställen på siktgallret och släppa igenom för mycket vatten på andra ställen.

2. Sikten bör inte sitta fast i hinken. Man ska kunna ruska om den ibland, om svartsanden i alla fall skulle råka packa sig, se punkt 1.

3. 1 en normal murarhink blir nog vattenhastigheten in alldeles lagom om vid c:a 75 liter per minut (halvgas på MP 150).

4. Om man i stället för hink, bygger en rektangulär balja på c:a 20 x 20 x 100 cm, bör denna balja matas i ena änden (gaveln) och utloppet för slam bör vara i andra änden (andra gaveln). Den rektangulära sikten bör då ha högre kanter runtom, (50 mm?) utom i den änden där utloppet är, där kanten kan vara 5 - 10 mm hög.

Om siktvasken fungerar - och i så fall hur bra - vet jag inte, men jag hoppas att den sätter lite fart på "oppfinnar-cellerna' runtom i stugorna.

Lars Guldström