•       

Varukorg 0

Vad är en inmutning?


Vill man göra en mera omfattande undersökning av ett område, kan man muta in det. Det innebär att man har laglig rätt att undersöka området. Hittar du brytvärd malm på din inmutning, så har du första tjing på den. Ingen annan kan tränga sej före. Vill du göra en provbrytning av malmen, får du ansöka om tillstånd till det först. Innan du sedan börjar bryta malmen i full skala, så måste du ansöka om utmål (tillstånd att öppna en gruva). För att muta in ett område, så måste du vara 18 år fyllda.

Utlänningar kan också få muta in ett område. S.G.U. beviljar i så fall detta. Man får inte muta in vägar, järnvägar, flygplatser, eller område med byggnadsplan. Självklart får man inte muta in ett område som redan är inmutat. Det finns fler undantag. Att muta in ett område kostar för närvarande 500:- plus 20:- per hektar. En inmutning gäller i 3 år. Därefter kan du få förlängning i upp till 7 år. När man mutat ett område, får man en mutsedel. Den är som en lagfart, ett slags bevis, på att området är inmutat. En inmutning kan säljas, till en privatperson eller t ex till ett gruvbolag. Priset, får man komma överens om. Det kan t ex vara att säljaren får tio procent av den uttagna malmens värde eller en fast summa för överlåtelsen.

Maskerade guldinmutningar Många guldgrävare tar reda på var andra har mutat in på guld (eller platina). Sedan letar dom runt dessa områden för att kunna göra egna fynd. En del, som vill skydda ett område där de har hittat guld, mutar in området på koppar, svavelkis eller kopparkis. Detta för att inte locka andra guldgrävare till området.

Nymodigheter
1:a juli -92 ändrades gruvlagen. I den nya lagen har de uråldriga och vackra orden inmutning och utmål att ersatts av: undersökningstillstånd (!) och bearbetningskoncession (!) Riktiga guldgrävare kallar dock fortfarande (och i all evighet, får jag hoppas) en inmutning för en inmutning och ett utmål för ett utmål! För att få ett utmål (tillstånd att bryta malm) måste man kunna bevisa att man har resurser att klara av detta. Det ställs också krav på att återställa området efter avslutat arbete.

För fullständig info, ta kontakt med:

Bergsstaten (f.d. Bergmästarämbetet) Varvsgatan 41 792 32 Luleå Tel: 0920 23 79 00

Bergstaten för södra Sverige Slaggatan 13 791 71 Falun. Tel: 023 255 05

eller

S.G.U.
Box 670 751 28 Uppsala Telefon 018 - 17 90 00.